Dziedzina ortodoncji zajmuje się leczeniem wad zębowych czyli nieprawidłowym ustawieniem zębów w łuku zębowym oraz korektą wad zgryzu, a także profilaktyką czyli zapobieganiem występowania wad zębowo-zgryzowych.

Leczenie ortodontyczne dzieci ma na celu eliminację istniejących parafunkcji i dysfunkcji narządu żucia, usunięcie przeszkód zgryzowych, które w przyszłości mogą spowodować poważne wady zgryzu oraz leczenie wad zgryzu. W tym celu stosuje się najczęściej:

 1. aparaty ortodontyczne ruchome (jednoszczękowe, dwuszczękowe),
 2. aparaty zewnątrzustne (Headgear, Maska twarzowa, Proca bródkowa),
 3. płytki przedsionkowe.

 Leczenie ortodontyczne dorosłych polega na korekcie utrwalonych wad zgryzu i nieprawidłowego położenia zębów. W terapii tej wykorzystuje się głównie:

 1. aparaty stałe cienkołukowe (metalowe lub estetyczne),
 2. aparaty grubołukowe (aparaty do ekspansji szczęki lub żuchwy),
 3. aparaty Twin-Force Bite Corrector,
 4. aparaty Carrier Dystalizer,
 5. aparaty Lip-bumper,
 6. aparaty ruchome pomocnicze.

Leczenie retencyjne jest stosowane zawsze po zakończeniu aktywnej fazy leczenia ortodontycznego, co ma na celu stabilizację układu stomatognatycznego i zapobieganie nawrotowi wad zgryzu. Czas trwania fazy retencyjnej wynosi zwykle 2-3 lata, a u niektórych pacjentów nawet do końca życia. Wśród aparatów retencyjnych wyróżnia się:

 1. aparaty ruchome (zdejmowane) - szyny retencyjne lub płytki retencyjne,
 2. retainery stałe (aparaty montowane na stałe).

 

  Efekty leczenia ortodontycznego w Orisdent:

Przed leczeniem Po leczeniu