Na przełomie ostatnich lat znacznie zmieniły się zasady leczenia chirurgicznego. Stało się to możliwe dzięki zaawansowanym urządzeniom diagnostycznym i nowoczesnym materiałom. Jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować i przeprowadzić każdy zabieg z zakresu chirurgii jamy ustnej, a dzięki mikroskopowi zabiegowemu jest to działanie minimalnie inwazyjne, więc proces gojenia przebiega znacznie szybciej.
Chirurgia stomatologiczna dotyczy wszystkich zabiegów, które wykonuje się w jamie ustnej w celu likwidacji stanów zapalanych i poprawy warunków anatomicznych kości szczęk i tkanek miękkich.

Wykonujemy pełen zakres zabiegów chirurgicznych:

  • ekstrakcję (usunięcia) zębów,
  • resekcje (odcięcie wierzchołka korzenia),
  • hemisekcje (usunięcia jednego z korzeni),
  • podnoszenie dna zatoki szczękowej.

oraz zabiegi w obrębie tkanek miękkich:

  • podcięcie wędzidełka,
  • przygotowanie tkanek miękkich do leczenia protetycznego, 
  • chirurgiczne leczenie przyzębia(tkanek otaczających ząb).

Zabiegi regeneracji kości (augmentacji kości), które odtwarzają zanikłe tkanki i stanowią przygotowanie do leczenia protetycznego i implantologicznego są przeprowadzane z zastosowaniem biomateriałów firmy Geistlich. Nowo powstająca kość potrzebuje rusztowania zachowującego się jak szkielet konstrukcji. Dzięki dużemu podobieństwu do tkanki ludzkiej Geistlich Bio-Oss w sposób idealny pobudza procesy formowania kości oraz gojenia tkanek przebiegające w organizmie człowieka. Podczas gojenia integruje się z tkankami, a następnie, w trakcie procesów metabolicznych zachodzących w ludzkim ciele, ulega stopniowemu rozkładowi. W połączeniu z błoną zaporową Geistlich Bio-Gide stanowi najlepiej na świecie udokumentowany System do Naturalnej, Sterowanej Regeneracji Kości i Tkanek.