Dynamiczny rozwój stomatologii, a zwłaszcza jej gałęzi jaką jest endodoncja pozwala na dłuższe zachowanie własnych zębów pacjenta. Obecne ukierunkowanie leczenia na minimalną interwencję i oszczędność tkanek zębów, a także wzrastająca świadomość pacjentów sprawia, że zmniejsza się częstość ekstrakcji zębów na korzyść leczenia endodontycznego, które stanowi bardzo ważną część codziennej praktyki dentystycznej.

Leczenie endodontyczne (kanałowe) polega na dokładnym oczyszczeniu i chemo-mechanicznym opracowaniu systemu kanałowego, a następnie jego szczelnym wypełnieniu. Dzięki najnowszym technikom i metodom w większości przypadków możliwe jest przeprowadzenie leczenia kanałowego na jednej wizycie, w znieczuleniu, bez konieczności dewitalizacji zęba. Miazga jest tkanką wypełniającą wnętrze zęba, zbudowana z naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz włókien nerwowych. Najczęstszą przyczyną jej stanów zapalnych jest próchnica, ale zdarza się również, że chociaż ząb nie daje dolegliwości bólowych dochodzi do nieodwracalnej bakteryjnej infekcji miazgi.

Konieczność leczenia endodontycznego może pojawiać się również na skutek urazu zęba, lub ze wskazań protetycznych. Zainfekowana miazga może być również przyczyną stanu zapalnego tkanek okołowierzchołkowych (tkanek otaczających korzeń zęba), czego objawem może być ból, ropień lub przetoka okolicy przyczynowego zęba lub proces ten może toczyć się bezobjawowo, a patologiczne zmiany widoczne są na zdjęciu radiologicznym, które w naszym gabinecie wykonujemy rutynowo. Jak wykazały ostatnie badania w dziedzinie endodoncji zmiany okołowierzchołkowe są jałowe, a powstają jedynie na skutek działania bakterii i ich toksyn znajdujących się w systemie kanałów korzeniowych. Dokładne oczyszczenie, chemo-mechaniczne opracowanie a następne ich szczelne wypełnienie może doprowadzić do całkowitej remisji zmian okołowierzchołkowych i regeneracji kości.
 
Mechaniczne opracowanie kanału jest bardzo ważnym etapem leczenia. Ma na celu usunięcie zainfekowanej miazgi, nadanie odpowiedniego stożkowatego kształtu kanału, co umożliwia odpowiednie chemiczne oczyszczenie poprzez obfite płukanie i dezynfekcje systemu kanałowego w miejscach niedostępnych dla narzędzi, a także stwarza odpowiednie warunki do szczelnego wypełnienia. Irygacja środkami chemicznymi takimi jak podchloryn sodu, EDTA, chlorheksydyna, a następnie ich aktywacja ultradźwiękami pozwala na usunięcie związków organicznych, nieorganicznych, warstwy mazistej, bakterii i ich toksyn z kanalików zębinowych, kanałów bocznych i delt korzeniowych.

W naszym gabinecie stosujemy najwyższej generacji sprzęt i techniki, aby każdy etap leczenia odbył się na najwyższym poziomie i według obowiązujących protokołów światowych organizacji endodontycznych.